Tài chính - Kế toán
Từ 13/8 kê khai thuế bằng ứng dụng mới
Từ ngày 13/8/2016, khi kê khai thuế người nộp thuế sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.3.8, iHTKK 3.2.0 thay cho các phiên bản trước đây.
 
 
 
Tổng cục Thuế vừa thông báo đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.3.8, ứng dụng Khai thuế (iHTKK) qua mạng phiên bản 3.2.0.
 
Theo đó, các ứng dụng mới cập nhật danh mục biểu thuế tài nguyên, theo Nghị quyết số 084/2015/UBTVQH13 ngày 10/12/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH).
 
Cập nhật danh mục biểu thuế tiêu thụ đặc biệt theo Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB, Luật Quản lý thuế và một số yêu cầu nghiệp vụ khác.
 
Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai thuế TTĐB (mẫu 01/TTĐB), trong đó: Hết hiệu lực tờ khai thuế TTĐB (mẫu 01/TTĐB) ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.
 
Hỗ trợ kê khai tờ khai thuế TTĐB (mẫu 01/TTĐB) ban hành kèm theo Thông tư số 195/2015/TT-BTC đối với tất cả các kỳ tính thuế.
 
Tổng cục Thuế cho biết, tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau:
 
Ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.8: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai
 
Ứng dụng iHTKK phiên bản 3.2.0: http://kekhaithue.gdt.gov.vn
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline tư vấn khách hàng:
079.383.6868

Kinh doanh 2

Kỹ thuật 1

Kỹ thuật 2

Kinh doanh 1

Download Teamview 7

Đang online: 1254

Lượt truy cập: 2607