Kế toán quản trị Thương mại
Phần mềm kế toán thương mại

Dòng sản phẩm chuyên sâu cho các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa. Augges Thương mại

bao gồm cả những tính năng cơ bản và nâng cao phục vụ cho hoạt động kinh doanh hàng hóa

đa dạng và phức tạp.

Các nghiệp vụ cơ bản không thể thiếu của Augges Thương mại cũng bao gồm kế toán tiền

mặt, tiền gửi, công nợ phải thu phải trả, vật tư hàng hóa, tài sản cố định, công cụ dụng

cụ,thuế GTGT, thuế TNDN, bộ sổ sách tổng hợp, bộ sổ sách chi tiết, Báo cáo tài chính…

      Ngoài ra Augges còn hỗ trợ quản lý chuyên sâu số liệu theo các họat động: mua hàng, bán

      hàng,doanh thu, chi phí, lãi lỗ, khách hàng… phục vụ hiệu quả nhất cho công tác quản trị tài

      chính doanh nghiệp

vQuản lý mua hàng:

+ Theo dõi tình hình mua hàng chi tiết theo từng chủng loại, từng kho, hàng qui đổi

+ Phân biệt giá mua, thuế, chi phí thu mua từng loại hàng.

+ Tự động lập bảng tính giá vốn hàng nhập khẩu.

+ Tự động cập nhật giá mua mới nhất

+ Phân tích, tổng hợp hàng mua theo từng nhà cung cấp

vQuản lý bán hàng:

+ Lập kế hoạch dự kiến doanh số bán hàng

+ Tự động áp giá bán theo kế hoạch. Tự động điều chỉnh giá bán cho từng khách hàng. Cập nhật giá bán mới nhất.

+ Tính tỉ lệ chiết khấu chung cho tất cả các khách hàng hoặc tỉ lệ riêng cho từng khách hàng, từng mặt hàng.

+ Phân tích doanh thu bán hàng đa dạng theo khách hàng, theo thời gian, theo lợi nhuận, theo mặt hàng, theo hóa đơn… Phân tích bán hàng theo “Top 10+

+ Báo cáo tức thời tình hình bán hàng cả về số lượng, giá bán, giá vốn, tiền lãi trên nhóm hàng, trên từng mặt hàng.

vQuản lý khách hàng - công nợ:

+ Theo dõi công nợ, thanh toán tổng hợp và chi tiết đến từng hóa đơn của từng nhóm, từng khách hàng, nhà cung cấp

+ Theo dõi công nợ theo hạn mức tín dụng, hạn mức thanh toán

+ Theo dõi chi tiết công nợ theo tiến độ cho từng đơn đặt hàng, từng hợp đồng

+ Theo dõi công nợ theo tuổi nợ

+ Quản lý các khoản nợ vay (khế ước vay, kỳ hạn, lãi suất vay…)

+ Cho phép tổng hợp hàng theo từng đối tượng giúp phân loại khách hàng và nhà cung cấp. Thuận tiện cho việc quản lý khách hàng và nhà cung cấp theo khu vực, đặc điểm, lĩnh vực, loại hàng hóa, doanh số…

+ Bù trừ công nợ giữa các khách hàng, nhà cung cấp…

vQuản lý hàng tồn kho:

+ Theo dõi hàng tồn kho theo từng lần mua, từng loại giá mua, hàng qui đổi.

+ Báo âm hàng tồn kho: ở các trường hợp (tổng hợp, chi tiết, âm cục bộ (đầu và cuối tháng dương, giữa tháng âm; âm trong 1 lần xuất…)

+ Kiểm tra hạn mức dự trữ hàng tồn kho: Thông báo số hàng tồn vượt hạn mức dự trữ tối thiểu hoặc tối đa đã đặt trước, giúp người quản lý có kế hoạch điều chỉnh số lượng hàng tồn kịp thời.

+ Kiểm tra hàng tồn khi xuất kho: Cảnh báo số hàng tồn trong kho ngay trong khi nhập chứng từ.

+ Tự động tạo mã hàng

+ Quản lý hàng ký gửi: theo dõi chi tiết hàng xuất ký gửi còn tồn ở các đại lý

+ Theo dõi luân chuyển hàng nội bộ giữa các kho

+ Tính giá xuất theo nhiều phương pháp: Bình quân di động, bình quân tháng, NTXT, đích danh.

vQuản lý tài sản - CCDC:

+ Quản lý và trích khấu hao, phân bổ khấu hao tài sản cố định chi tiết cho từng bộ phận, phân xưởng.

+ Tự động phân bổ KHTS ngay cả trường hợp TS không sử dụng cố định tại 1 phân xưởng, bộ phận

+ Cho phép tính khấu hao trong một khoảng thời gian bất kỳ với những tài sản linh hoạt

+ Theo dõi trạng thái họat động của tài sản.

+ Theo dõi chi tiết tài sản theo từng nguồn hình thành.

vChấm công - tính lương:

+ Chấm công và tính lương cho từng nhân viên, theo từng phòng ban.

+ Tính lương, thưởng cho nhân viên kinh doanh theo doanh số bán

+ Theo dõi công nợ chi tiết nhân viêntiền tạm ứng

+ Theo dõi chi tiết cho từng món tạm ứng

vKhai báo thuế

oHỗ trợ khai thuế VAT kết xuất đúng định dạng HTKK 2.1

oKhai thuế Tiêu thụ đặc biệt

+ Chú ý: Khi cài đặt xong phần mềm bạn vào phần mềm bằng User là admin và mật khẩu là abc


 

Download bản dùng thử tại đây
Download bản cập nhật tại đây
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline tư vấn khách hàng:
079.383.6868

Kinh doanh 2

Kỹ thuật 1

Kỹ thuật 2

Kinh doanh 1

Download Teamview 7

Đang online: 414

Lượt truy cập: 2043