Kế toán căn bản
Phần mềm kế toán thương mại miễn phí

  • Gói sản phẩm cơ bản cho mọi doanh nghiệp, với các chức năng nền tảng đáp ứng yêu cầu của Chế độ kế toán. Sản phẩm dành cho các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh thương mại, dịch vụ qui mô nhỏ, nghiệp vụ tương đối đơn giản.
  • Gói sản phẩm này được hỗ trợ đầy đủ các nghiệp vụ kế toán tiền mặt, tiền gửi, công nợ phải thu phải trả, vật tư hàng hóa, tài sản cố định, công cụ dụng cụ,thuế GTGT, thuế TNDN, bộ sổ sách tổng hợp, bộ sổ sách chi tiết, Báo cáo tài chính… cùng các công cụ tiện ích giúp kế toán xử lý nghiệp vụ nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.

    + Chú ý: Khi cài đặt xong phần mềm bạn vào phần mềm bằng User là admin và mật khẩu là abc

 

Download bản miễn phí tại đây
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline tư vấn khách hàng:
079.383.6868

Kinh doanh 2

Kỹ thuật 1

Kỹ thuật 2

Kinh doanh 1

Download Teamview 7

Đang online: 1289

Lượt truy cập: 2650