Kế toán quản lý Siêu thị
Phần mềm quản lý siêu thị

Phần mềm quản lý siêu thị cũng là một sản phẩm ưu việt của công ty với tốc độ xử lý của phần mềm nhanh rất nhiều tính năng hay,được tích hợp cùng các phân hệ kế toán tạo nên một giải pháp quản lý siêu thị hoàn hảo :

I.        Thu ngân siêu thị   

      + Lập hóa đơn thanh toán: Khi nhập hàng thu ngân có thể quét mã vạch, gõ mã 

          hoặc tên hàng.

      + In hóa đơn thanh toán: In hóa đơn đã nhập cho khách hàng

      + Khi nhp s tin khách đưa da trên tng s tin phi thu, phn mm t tính ra

          s tin tr li cho khách (th hin c bng s và ch).

      + Có chc năng lưu li nhng hóa đơn chưa thanh toán để tiếp tc nhp hóa đơn

          mi (trường hp nhiu người thanh toán cùng mt lúc mà mt khách hàng vì lý

         do nào đó chưa thanh toán ngay (như: kim tra li hóa đơn, đổi tin, ) bn vn

         có th lp hóa đơn cho người tiếp theo)

II.       Kế toán siêu thị

-  Nhp các chng t phát sinh như:

+ Phiếu nhp mua

+ Phiếu bán khác (Bán buôn cho các đại lý khác)

+ Phiếu xut chuyn kho

+ Phiếu thu

+ Phiếu chi

+ Phiếu báo n ngân hàng

+ Phiếu báo có ngân hàng

+ Các nghip v phát sinh khác

       + Theo dõi tinh hình công n v nhà cung cp, khách hàng và tm ng ca nhân

           viên.

       + Theo dõi v tin mt, tin gi ngân hàng

       + Tính lương nhân viên

       + Chc năng sa đổi, to các định khon mi cho các loi chng t để khi nhp

            chng t không phi gõ tài khon.

      + Chc năng sao chép các đối tượng, chng t khi to mi giúp thao tác nhanh

         chóng

      + Chc năng tìm kiếm trên các ct d liu, sp xếp li d liu, chnh sa báo

          cáo, cho phép bn t sa hoc in báo cáo theo mu mình muốn

       +  Kim kê ch ra các mt hàng có th nhm ln tính ra giá tr hao ht

           tng thi đim

       + Thao tác nhanh gn vì đã định khon sn cho các nghip v và có th sao chép

            các chng t, đối tượng tượng t nhau khi to mi.

III.       Qun tr. 

      + Xem doanh thu bán hàng ca tng người theo tng ca, tng ngày, (tng hp

           hoc chi tiết đến tng hóa đơn)

      +  Xem các báo cáo khác v doanh thu bán hàng.

      +  Xem hàng tn theo tng hàng, tng kho, tng thi đim.

      +  Xem lãi l tng hóa đơn, tng hàng, tng nhóm hàng, tng ngày,

      +  Phân quyn cho tng người chi tiết đến tng thao tác ca mt chc năng.

      +  Theo dõi công vic làm  ca tng người (vào ra khi nào, nhp mi và sa đổi

           nhng gì)            

      +  Nm được toàn cnh tình hình công vic kinh doanh.

      +  Hàng tn kho, công n, .

      +  Thông tin kp thi có th xem tng gi, tng ngày,

      +  Biết được tình hình mc độ làm vic ca từng người s dng

                        

Download bản dùng thử tại đây
Download bản cập nhật tại đây
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline tư vấn khách hàng:
079.383.6868

Kinh doanh 2

Kỹ thuật 1

Kỹ thuật 2

Kinh doanh 1

Download Teamview 7

Đang online: 1246

Lượt truy cập: 2599