Tài chính - Kế toán
Hóa đơn xuất khẩu phát hành trước 01/06/2014, doanh nghiệp được tiếp tục sử dụng cho đến hết.

Hóa đơn xuất khẩu phát hành trước 01/06/2014, doanh nghiệp được tiếp tục sử dụng cho đến hết.

V vic hướng dn s dng hóa đơn xut khu, ngày 25/04/2014, Tng Cc Thuế đã có Công Văn 1412/TCT-CS trong đó nêu rõ:

♣  Từ ngày 01/03/2014 các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đã phát hành hóa đơn xuất khẩu nếu có nhu cầu vẫn được tiếp tục sử dụng hóa đơn xuất khẩu.

♣  Cơ quan Thuế chỉ ngừng tiếp nhận thông báo phát hành hóa đơn xuất khẩu kể từ ngày 01/06/2014.

Đối với hóa đơn xuất khẩu đã thông báo phát hành trước ngày 01/6/2014 thì doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đăng ký số lượng hóa đơn xuất khẩu còn tồn chưa sử dụng gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 31/07/2014 để được tiếp tục sử dụng.

 

Hỗ trợ trực tuyến
Hotline tư vấn khách hàng:
079.383.6868

Kinh doanh 2

Kỹ thuật 1

Kỹ thuật 2

Kinh doanh 1

Download Teamview 7

Đang online: 1118

Lượt truy cập: 12903