Tài chính - Kế toán
Một số lưu ý cần biết trong chính sách thuế kế toán năm 2015

1. Mức lương tối thiểu vùng năm 2015

Năm 2015 chính sách lao động có nhiều đổi mới về Bảo hiểm cho nhân viên. Bắt đầu từ ngày 11/11/2014 đã ban hành ra nghị định số 103/2014/NĐ-CP về quy định mức lương được áp dụng với người lao động.

Quy định về mức lương tối thiểu vùng được áp dụng đối với doanh nghiệp như sau:

a. Mức 3.100.00 đồng / tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng I

b. Mức 2.750.000 đồng/ tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

c. Mức 2.400.00 đồng / tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng III

d. Mức 2.150.00 đồng / tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng IV

2.  Sửa đổi, bổ sung về luật thuế áp dụng năm 2015

Từ ngày 26/11/2014 Quốc hội cũng đã ban hành ra luật số: 71/2014/QH13 hướng dẫn về sửa đổi  cũng như bổ sung một số điều luật về thuế

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế đã được Quốc hội Khóa 13 Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ 01/01/2015 để mọi người có thể bắt gặp kịp thời và chính xác nhất

3. Luật thuế doanh nghiệp (sửa đổi) (có hiệu lực từ 1/7/2015)

Theo Luật số 71/2014/QH1 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về Thuế:

a. Quản lý thuế: Bỏ  quy định phạt chậm nộp thuế 0.07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp vượt quá 90 ngày và giữ nguyên mức phạt chậm nộp 0.05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

- Doanh nghiệp không phải nộp bảng kê mua vào, bán ra của tờ khai thuế GTGT

b. Thuế giá trị gia tăng: Chuyển mặt hàng phân bón; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác; máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp từ đối tượng chịu thuế suất 5% sang đối tượng không chịu thuế.

c. Thuế thu nhập cá nhân: Thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không thuộc thu nhập chịu thuế.

d. Thuế thu nhập doanh nghiệp: Dỡ bỏ trần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 15% cho doanh nghiệp.

Chi tiết xem tại Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi bổ sung các luật thuế

4. Áp dụng mẫu thẻ Bảo hiểm y tế mới từ 01/01/2015

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế (Bảo hiểm y tế), mã số ghi trên thẻ Bảo hiểm y tế để áp dụng từ ngày 01/01/2015. Theo đó:

- Chất liệu của phôi thẻ Bảo hiểm y tế là giấy trắng định lượng 150g/m2 (quy định cũ là 200g/m2)

- Font chữ sử dụng trên thẻ là Times New Roman (quy định cũ là VntimeH).

- Đối với thẻ Bảo hiểm y tế cấp cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ ưu tiên ghi họ và tên mẹ; trường hợp không có mẹ thì ghi họ và tên cha; nếu không có cha, mẹ thì ghi họ và tên người giám hộ.

- Bổ sung mã K1, K2, K3 đối với người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Nội dung nêu trên được quy định tại Quyết định 1313/QĐ-BHXH và 1314/QĐ-BHXH

5. Hướng dẫn về Bảo hiểm y tế năm 2015

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 105/2014/NĐ-CP để hướng dẫn một số nội dung của Luật Bảo hiểm y tế (Bảo hiểm y tế). Theo đó, có một số điểm đáng chú ý sau:

- Mức đóng Bảo hiểm y tế của Người lao động (NLĐ) trong thời gian nghỉ thai sản sẽ là 4,5% tiền lương tháng trước khi nghỉ.

- NLĐ nghỉ hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng thì sẽ không phải đóng Bảo hiểm y tế nhưng vẫn được hưởng quyền lợi Bảo hiểm y tế.

- NLĐ bị tạm giam, tạm giữ sẽ đóng Bảo hiểm y tế bằng 50% mức đóng bình thường, nếu sau khi có kết luận là không vi phạm pháp luật thì phải truy đóng Bảo hiểm y tế trên số tiền lương được truy lĩnh.

- Thời gian NLĐ làm thủ tục hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp vẫn được tính là thời gian tham gia Bảo hiểm y tế.

Cũng theo Nghị định này, Bảo hiểm y tế sẽ thanh toán 80% chi phí điều trị đối với tai nạn lao động.

Nghị định 105 có hiệu lực từ 01/01/2015 và  thay thế Nghị định 62/2009/NĐ-CP.  

Nguồn : Trang thông tin tổng hợp luật kế toán  (http://luatketoan.vn/ )

Hỗ trợ trực tuyến
Hotline tư vấn khách hàng:
079.383.6868

Kinh doanh 2

Kỹ thuật 1

Kỹ thuật 2

Kinh doanh 1

Download Teamview 7

Đang online: 1112

Lượt truy cập: 12897