Tin tức - sự kiện khác
Tăng thuế nhập khẩu xăng, dầu

Từ ngày 07/01/2015, theo Thông tư 03/2015/TT-BTC thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 sẽ được thay đổi như sau:
- Xăng động cơ: RON 97 và cao hơn, loại có pha chì và không pha chì; RON 90 và cao hơn, nhưng dưới RON 97, loại  có pha chì và không pha chì và các loại khác tăng từ 27% lên thành 35% (tăng thêm 8%);
- Nhiên liệu diesel cho ô tô và nhiên liệu diesel khác tăng từ 23% lên thành 30% (tăng thêm 7%);
- Dầu nhiên liệu tăng từ 24% lên thành 35% (tăng thêm 11%).
Thông tư 03 thay thế Thông tư 185/2014/TT-BTC và 213/2014/TT-BTC.   

Hướng dẫn cách tính thù lao cho luật sư
Ngày 12/12/2014, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp cùng nhau ban hành Thông tư liên tịch191/2014/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.
Theo đó, ngày làm việc của luật sư được tính trên cơ sở 8 giờ; trường hợp, làm việc trong nhiều ngày nhưng mỗi ngày thực hiện không đủ 8 giờ thì số ngày làm việc được tính trên tổng số giờ làm việc thực tế. 
Số giờ làm việc lẻ còn lại (nếu có) được tính như sau:
- Nếu không đủ 06 giờ thì tính thành 1/2 ngày làm việc.
- Nếu từ 06 giờ trở lên thì tính thành 1 ngày làm việc.
Ngoài ra, Thông tư còn hướng dẫn cụ thể các trường hợp được tính vào thời gian làm việc của luật sư.
Thông tư liên tịch 191 có hiệu lực từ ngày 01/02/2015 và thay thế  66/2007/TTLT-BTC-BTP.    
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline tư vấn khách hàng:
079.383.6868

Kinh doanh 2

Kỹ thuật 1

Kỹ thuật 2

Kinh doanh 1

Download Teamview 7

Đang online: 1119

Lượt truy cập: 12904