Tài chính - Kế toán
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 cũng như luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012, Luật...
Đối với công tác kế toán trong doanh nghiệp thì các khoản trích lập dự phòng chính có tác động đáng kể đến kết quả sản xuất và kinh...
Kinh phí công đoàn là nguồn tiền trích lập để nộp lên cấp công đoàn cấp trên, và để lại một phần theo tỷ lệ công đoàn qui...
Tính thuế thu nhập của doanh nghiệp luôn đòi hỏi phải dựa vào những văn bản pháp luật quy định của nhà nước, đặc biệt là cần bắt kịp...
Quy chế quản lý tài chính kế toán là sự thể hiện những quy định cụ thể về tài chính và kế toán của doanh nghiệp, đây là...
Ước tính kế toán là một giá trị gần đúng của một chỉ tiêu liên quan đến Báo cáo tài chính  được ước tính trong trường hợp thực tế...
Đối với những công ty hay doanh nghiệp mới thành lập thì việc kê khai thuế ban đầu là cực kỳ quan trọng, đây cũng được xem như là...
Một phần không thể thiếu của công tác kế toán là báo cáo thuế hàng tháng. Đây cũng là điều quan trọng mà bất cứ người làm kế...
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline tư vấn khách hàng:
079.383.6868

Kinh doanh 2

Kỹ thuật 1

Kỹ thuật 2

Kinh doanh 1

Download Teamview 7

Đang online: 1101

Lượt truy cập: 12885